skip to Main Content

Sa Ditta Nautilus trabàllada in su settori de sa nautica de diportu, affittausu gommonisi cun o senza sa patèntè nautica.
Gestida de sa mèri Anna Rosa chi sad’aiscì cunsizzai a su mezzusu, comènti fostèti bisònzadese, proponendi i gommonisi sempri nòusu, pulidusu e in perfèttu istatu de mantenimentu. Gommonisi a su màssimu de sa sigurèsa po si podi garantì una tranquìlla gita chi non sindeisi a is ismentigàre mai eisi a biri is’incontaminadasa ìsulasa e ispiaggiasa de su Parcu Natzionali de s’Arcipelagu de sa Maddallena.

Back To Top
Atzerria
Aundi Seus