skip to Main Content

Sa Ditta Nautilus trabàllada in su settori de sa nautica de diportu, affittausu gommonisi cun o senza sa patèntè nautica.
Gestida de sa mèri Anna Rosa chi sad’aiscì cunsizzai a su mezzusu, comènti fostèti bisònzadese, proponendi i gommonisi sempri nòusu, pulidusu e in perfèttu istatu de mantenimentu

Marsea Comfort CM 100

Longhèsa foras tottu mt 6
Larghèsa foras tottu mt 2.30
Portàda màssimu 8 personasa
su motòri esti Yamaha 40 cuaddusu a 4 tempusu a iniezioni,
Roller Bar cun sa tenda po fai s’umbra e sa manetta esti elettronica.

Marsea SP 100

Longhèsa foras tottu mt 6
Larghèsa foras tottu mt 2.30
Portàda màssimu 8 personasa
su motòri esti Yamaha 40 cuaddusu a 4 tempusu a iniezioni

Marsea SP 90

Longhèsa foras tottu mt 5.50
Larghèsa foras tottu mt 2.20
Portàda màssimu 6 personas
su motòri esti Yamaha ò Honda 40 cuaddusu a 4 tempusu a iniezioni

Formenti Zar 43

Longhèsa foras tottu mt 4.50
Larghèsa foras tottu mt 2.16
Portada màssimu 5 personas
su motòri esti Honda 40 cuaddusu a 4 tempusu

Tottus is gommonis funtis munius de:
Motorisi a 4 tempusu a iniezioni Dotaziònisi de segurèsa po sa navigazioni in s’internu i 12 migliasa – su tendalinu po s’opprigai de su soli e po fai s’umbra- 2 bidonisi de benzina de 25 lìtrusu (unu èsti po sa riserva)- cuscinùsu bellu mannusu po’ pigài su soli – sa iscàliscedda po arzìare asùba ò po calài in abba- e sà pompa de sà sentina.

Nautilus Noleggio Gommoni
de Loi Anna Rosa 

Porto Turistico Cala Mangiavolpe,
07024 La Maddalena OT, Italia
P.Iva 02316040902

 

Tel: +39 338 4975631
Tel: +39 349 0595826

Email: info@nautiluslmd.com

Back To Top
Atzerria
Aundi Seus